Pravidla soutěží na Instagramu

Všeobecná pravidla soutěží na sociální síti Instagram. 

Instagramové soutěže

 1. Účastníkem soutěže se stává každý účastník, který akceptuje pravidla soutěže, splňuje tyto podmínky a zašle prostřednictvím komentáře na Instagramu reakci pod soutěžní příspěvek.
 2. Organizátorem soutěže je obchodní společnost Salvia - lékárna, s.r.o. třída Tomáše Bati 3119, 760 01 Zlín, IČ: 60706961, vedená u Krajského soudu v Brně C 15220 (dále jen „organizátor“).
 3. Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba s doručovací adresou na území České republiky. 
 4. Organizátor nemusí uchovávat dotazy účastníků a nemá povinnost na dotazy odpovídat.
 5. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo zkrátit, přerušit nebo zrušit soutěž či změnit její pravidla.
 6. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodnout s konečnou platností dle vlastního uvážení.
 7. Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat i její pravidla.
 8. Soutěže nejsou žádným způsobem provozovány, sponzorovány nebo spojeny s platformou Instagram a tato platforma za jejich průběh nijak neodpovídá. Informace poskytnuté v rámci soutěží nebudou této společnosti nijak zpřístupněny. Všechny dotazy komentáře nebo stížnosti ohledně soutěží musí být adresovány organizátorovi, nikoliv Instagramu. 

Poskytnutí osobních údajů

 1. Účastník soutěže poskytuje vložením komentáře jako reakci na soutěžní příspěvek organizátorovi výslovný souhlas s tím, aby organizátor soutěže zpracoval jím poskytnuté osobní údaje (jméno, příjmení, instagramové jméno a případně doručovací adresa) ve své marketingové databázi a databázích všech zpracovatelů této databáze za účelem nabízení obchodu a služeb.

Výhry a uveřejnění výherců

 1. Soutěž bude probíhat vždy v období uvedeném v oznámení příslušné soutěže. 
 2. Vyhlášení výherců proběhne nejpozději (2) dva týdny po ukončení Soutěže.
 3. Výhry v soutěži a jejich počet bude určen vždy v oznámení o příslušné soutěži. 
 4. Výměna věcných výher za peněžitou výhru není obecně možná.
 5. Každý výherce bude informován o výhře na Instagramových stránkách @babylekarna.
 6. Výhry budou výhercům předány buď v sídle Organizátora nebo budou zaslány poštou na výhercem uvedenou poštovní adresu v České republice.
 7. V případě, že si výherce výhru nepřevezme, bude po dobu 30 dnů uložena na adrese sídla Organizátora a poté výhra propadá.